023 5282697 info@dierenzaak.eu

Privacy Verklaring

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.dierenzaak.eu

Uw gegevens

Uw e-mailadres, naam, adresgegevens en andere informatie zullen niet aan derden worden verstrekt, maar worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft gegeven. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden door uw browser opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Privacybeschermingsverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.dierenzaak.eu

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en de wet conform registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover Dierenspeciaalzaak Bos, Binnenweg 71, 2101 JD te Heemstede toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

 

1.Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Dierenspeciaalzaak Bos. Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Dierenspeciaalzaak Bos volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

Per post op: Dierenspeciaalzaak Bos, Binnenweg 71, 2101 JD in Heemstede

E-mail: info@dierenzaak.eu

2.Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

2.1 Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.2 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.2.1 Klantenaccount aanmaken

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

Uw e-mailadres

Uw wachtwoord

Uw gebruikersnaam

Toestemming voor bepalingen inzake gegevensbescherming

Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren.

2.2.2. Gebruik van de klantenaccount

U kunt uw Dierenspeciaalzaak Bos-klantenaccount gebruiken om in onze webwinkel in te loggen. Indien u zich niet bij uw klantenaccount afmeldt, blijft u automatisch ingelogd. Deze functie maakt het u mogelijk om een deel van onze diensten (bijv. “Verlanglijstje”) te gebruiken, ook zonder zich opnieuw bij de klantenaccount aan te melden.

2.2.3. Mijn voorkeuren

U kunt op Dierenspeciaalzaak Bos aangeven of en welke producten u bijzonder interessant vindt. Hiervoor heeft u de beschikking over de zogenaamde functie “Mijn favorieten”; uw informatie kunt u op ieder willekeurig moment in uw klantenaccount bekijken en aanpassen.

2.3 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, en adresgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

Het schrappen van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Dierenspeciaalzaak Bos, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Dierenspeciaalzaak Bos ontvangt u geen productaanbevelingen van ons per mail.

2.4.3 Reclamebanners

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens niet om u zgn. reclamebanners te tonen.

2.4.4 Kansspelen, markt- en opinieonderzoek

Bij kansspelen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van markt- en of opinieonderzoek.

3.Cookies

3.1 Introductie

Zoals aangegeven in de cookie banner, maakt Dierenspeciaalzaak Bos op haar websites gebruik van diverse soorten cookies, web beacons en JavaScripts (hierna gezamenlijk aangeduid als “cookies”).

In deze cookie policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookies worden gebruikt en op welke wijze u de instellingen van uw browser kunt aan passen om cookies al dan niet te accepteren. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

3.2 Toestemming

Voor sommige van de door Dierenspeciaalzaak Bos gebruikte cookies dient u, op grond van de Nederlandse wet, voorafgaande toestemming te geven. In deze cookie policy wordt aangegeven om welke cookies het gaat.

Door op “Toestemming” te klikken in de cookie banner of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van alle hieronder beschreven cookies bij bezoek aan deze website. U blijft gebruikmaken van deze website (en stemt daarmee dus in met de plaatsing van alle cookies) door te klikken op enig onderdeel van de webpagina’s van Dierenspeciaalzaak Bos (met uitzondering van het openen van deze cookie policy of de privacy statement van Dierenspeciaalzaak Bos) of door te surfen naar andere pagina’s van de Dierenspeciaalzaak Bos website. Indien u niet instemt met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in deze cookie policy, dient u geen gebruik te maken van de websites van Dierenspeciaalzaak Bos en deze te verlaten.

3.3 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoeft u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker, en waarmee bezoek en gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten.

Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordt geplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van dit programma kan Dierenspeciaalzaak Bos vaststellen waar de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt Dierenspeciaalzaak Bos beter inzicht in het gedrag van de bezoeker, waardoor Dierenspeciaalzaak Bos de website beter kan inrichten en gerichter kan adverteren op het internet.

3.4 Welk soorten cookies gebruikt Dierenspeciaalzaak Bos en waarvoor?

De door Dierenspeciaalzaak Bos gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het gebruik van een website van Dierenspeciaalzaak Bos worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Dierenspeciaalzaak Bos worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Social Media cookies

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Facebook

Youtube

Advertentie/profiling cookies

Op de Dierenspeciaalzaak Bos website worden geen advertenties getoond.

Affiliate cookies

Onder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor ‘affiliate marketing’ worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden. Dierenspeciaalzaak Bos maakt geen gebruik van affiliate cookies.

Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor mogelijke toekomstige advertentiedoeleinden.

Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Onvoorziene cookies

Door de werking van het internet kan Dierenspeciaalzaak Bos niet steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze websites. Een voorbeeld van hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagen op onze websites wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als u dit aan ons kenbaar maakt.

3.5 Wijzigen cookie policy

Dierenspeciaalzaak Bos zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

4.4. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Dierenspeciaalzaak Bos worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de website verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Dierenspeciaalzaak Bos webshop, bijv. in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze webshop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

5.5. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de dienst van Google Analytics.

5.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij geen gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen.

7. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer).

8. Informatierechten van de betrokkene Volgens de de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens hebben onze klanten o.a. een recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

De beveiliging van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden worden doorgegeven, dient u uw aanvraag a.u.b. per e-mail of per post met duidelijke identificatie van uw persoon te richten tot:

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

T: 023 528 2697

E: info@dierenzaak.eu